مسیر جاده قدیم خاکی از سمت کوفه به سمت حله بعد کربلا

عبور عشاق از جاده حله

“دلـم ڪربلا میخواهد و ضریح شش گوشه حسـین
دلم ڪربلا میخواهد و نماز بین الحرمین
دلم ڪربلا میخواهد و زیارت نجف و کاظمین
در اربعین حسـین خـدایا دعـایم مستجاب کن”

عشقش شبیه پاییزاست
واگیردارد
مبتلایت می کند